Ek wil graag meer weet oor die Padongelukkefonds (POF) en oor wat my regtelik toekom indien ek in ‘n motorongeluk betrokke was.

Wat is die Padongelukkefonds (POF)?

Die Padongelukkefonds (POF) is ’n tipe ‘versekeringskema’ wat deur die regering bedryf word ingevolge die Padongeluksfondswet, Wet 56 van 1996 (soos gewysig). Dit is ’n staatsorgaan wat geskep is om vergoeding te betaal aan padongelukslagoffers wat beseer is of aan die afhanklikes van diegene wat gesterf het as gevolg van die nalatigheid van ‘n ander motorvoertuigbestuurder of -eienaar op enige plek binne Suid-Afrika.

 

Wie mag eis?

 • ‘n Persoon wat beseer is in ‘n padongeluk – indien die ongeluk nie jou skuld was nie.
 • ’n Afhanklike van ’n broodwinner wat in die ongeluk oorlede is – indien die ongeluk nie geheel en al die broodwinner se skuld was nie.
 • Die naasbestaande van die oorledene vir ondersteuning met die onkoste van ‘n begrafnis.
 • Die ouer of wettige toesighouer van ‘n minderjarige kind.
 • ‘n Pleegouer ten opsigte van mediese onkoste aangegaan
 • Die eksekuteur van die boedel van die oorledene

 

Wat kan geëis word?

 • Vorige en toekomstige hospitaal en mediese onkostes
 • Vorige en toekomstige verlies van inkomste en verdienste
 • Vorige en toekomstige verlies van onderhoud vir ‘n afhanklike van die oorledene
 • Algemene skade vir pyn, lyding, verminking en verlies van lewensgenietinge. Sedert 2008 word hierdie net uitbetaal in die geval van ernstige beserings.
 • Begrafnis onkoste

 

APRAV kan jou van goeie raad bedien. Indien jy ondersteuning benodig, stuur vir ons die volgende inligting:

 1. Jou volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. Kort beskrywing van beserings opgedoen

Is jy bekommerd oor die onkoste van regsfooie? Daar is ‘n oplossing! Die saak kan hanteer word op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie.

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.