Wat doen APRAV en hoe kan APRAV my help?

APRAV is ‘n humanitêre organisasie wat nie ‘n winsoogmerk het nie. APRAV streef daarna om die regte van almal in Suid Afrika, wat negatief geraak word deur padongelukke, te beskerm.

APRAV is nie betrokke by die hantering van eise teen die Padongelukkefonds (POF) nie, maar fokus op die volgende:

 • Verseker dat padongeluk slagoffers hulle regte volgens die wet verstaan
 • Verseker dat padongeluk slagoffers die ondersteuning kry wat hulle toekom wanneer hulle ‘n eis teen die POF indien.
 • Monitor dat die POF die wette reg uitvoer. Die ‘RAF Act’ skryf voor dat die POF sinvolle en regverdige vergoeding aan eisers moet aanbied binne ‘n tydperk van 120 dae.
 • Monitor om seker te maak dat alle betrokke partye voldoen aan die etiese en professionele gedragskodes wanneer hulle kontak het met padongeluk slagoffers.
 • Hou die Regering verantwoordelik om die Konsitusionele regte van alle padongeluk slagoffers te verseker deur ‘bodily integrity’ in ‘n ‘safe living (driving)’ omgewing.

Aprav reik uit na alle partye wat belang het by die regte van slagoffers van padongelukke:

 • Slagoffers van padongelukke
 • Belastingbetalers
 • Die algemene publiek
 • Die Padongelukkefonds (POF)
 • Relevante professionele assosiasies
 • Ander organisasies wat belangstelling toon, bv. menseregte organisasies
 • Regsmediese professies (prokureurs, mediese kenners, aktuarisse, administrateurs, ens.)
 • Die Suid Afrikaanse Regering, politieke partye en geassosieerde liggame
 • Die media

 

APRAV kan raad gee. Indien jy ondersteuning benodig, stuur vir ons die volgende inligting:

 1. Volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. Kort beskrywing van beserings opgedoen

Is jy bekommerd oor die onkoste van regsfooie? Daar is ‘n oplossing! Die saak kan hanteer word op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie.

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.

Ek wil graag meer weet oor die Padongelukkefonds (POF) en oor wat my regtelik toekom indien ek in ‘n motorongeluk betrokke was.

Wat is die Padongelukkefonds (POF)?

Die Padongelukkefonds (POF) is ’n tipe ‘versekeringskema’ wat deur die regering bedryf word ingevolge die Padongeluksfondswet, Wet 56 van 1996 (soos gewysig). Dit is ’n staatsorgaan wat geskep is om vergoeding te betaal aan padongelukslagoffers wat beseer is of aan die afhanklikes van diegene wat gesterf het as gevolg van die nalatigheid van ‘n ander motorvoertuigbestuurder of -eienaar op enige plek binne Suid-Afrika.

 

Wie mag eis?

 • ‘n Persoon wat beseer is in ‘n padongeluk – indien die ongeluk nie jou skuld was nie.
 • ’n Afhanklike van ’n broodwinner wat in die ongeluk oorlede is – indien die ongeluk nie geheel en al die broodwinner se skuld was nie.
 • Die naasbestaande van die oorledene vir ondersteuning met die onkoste van ‘n begrafnis.
 • Die ouer of wettige toesighouer van ‘n minderjarige kind.
 • ‘n Pleegouer ten opsigte van mediese onkoste aangegaan
 • Die eksekuteur van die boedel van die oorledene

 

Wat kan geëis word?

 • Vorige en toekomstige hospitaal en mediese onkostes
 • Vorige en toekomstige verlies van inkomste en verdienste
 • Vorige en toekomstige verlies van onderhoud vir ‘n afhanklike van die oorledene
 • Algemene skade vir pyn, lyding, verminking en verlies van lewensgenietinge. Sedert 2008 word hierdie net uitbetaal in die geval van ernstige beserings.
 • Begrafnis onkoste

 

APRAV kan jou van goeie raad bedien. Indien jy ondersteuning benodig, stuur vir ons die volgende inligting:

 1. Jou volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. Kort beskrywing van beserings opgedoen

Is jy bekommerd oor die onkoste van regsfooie? Daar is ‘n oplossing! Die saak kan hanteer word op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie.

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.

Het jy reeds deur ‘n prokureur ‘n eis ingedien by die Padongelukkefonds (POF), maar daar is nie vordering en jy kry geen terugvoer nie? Of jy voel dat jou eis te laag geskik en uitbetaal is teenoor wat jou wetlik toekom?

Prokureurs is volgens die verskillende Prokureursordes verbind om die volgende te doen:

 • Jou na die beste van hulle vermoë te verteenwoordig.
 • Jou POF eis deur die komplekse proses te bestuur.
 • Deeglik ondersoek instel om jou eis volledig voor te berei.
 • Jou te verwys vir relevante mediese evaluerings, sodat die langtermyn impak van jou beserings op jou werkvermoë bepaal kan word.
 • Binne die gegewe tydraamwerk, seker te maak dat jy die beste moontlike eis indien en kry.

Indien ‘n prokureur nie aan die vereistes voldoen en jy ontevrede is, kan jy:

 • Die saak by die Law Society of South Africa aanmeld om ondersoek te word, wat tot moontlike dissiplinering kan lei indien die prokureur skuldig bevind word – https://www.lssa.org.za/public/complaining-about-a–lega–practitioner
 • ‘n Siviele saak instel vir die volle omvang van verliese wat gely is as gevolg van ‘n prokureur se nalatigheid. Prokureurs het versekering teen hierdie aanspreeklikheid.

 

APRAV kan jou van goeie raad bedien. Indien jy ondersteuning benodig, stuur vir ons die volgende inligting:

 1. Jou volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. Kort beskrywing van beserings opgedoen

Is jy bekommerd oor die onkoste van regsfooie? Daar is ‘n oplossing! Die saak kan hanteer word op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie.

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.

Het jy direk by die Padongelukkefonds (POF) ‘n eis ingedien, maar daar is geen vordering en jy kry geen terugvoer nie? Of dink jy dat jou eis te laag beslis is teenoor wat jy dink jy moes gekry het?

Die POF adverteer dat eisers direk by hulle eise moet indien – sonder die dienste van ‘n ervare prokureur. Hulle belowe dat dit makliker en vinniger is en dat dit die eiser minder sal kos en dus tot ‘n besparing sal lei. Ongelukkig ervaar baie eisers dit nie so nie en beleef hulle baie frustrasie en teleurstelling met die RAF se proses.

Die realiteit is dat duisende eise geignoreer word en ophoop totdat hulle ‘verjaar’ (verval) en dan het hulle GEEN eis meer nie. Ander weer ontvang veel minder geld as wat wetlik hulle toekom. APRAV ontvang elke week oproepe van eisers wat verkeerdelik afgekeur word, te min ontvang het of net geignoreer word.

APRAV kan jou van goeie raad bedien. Indien jy ondersteuning benodig, stuur vir ons die volgende inligting:

 1. Jou volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. Kort beskrywing van beserings opgedoen

APRAV beveel aan dat jy gebruik maak van die dienste van ‘n ervare prokureur.

‘n Prokureur sal jou help om ‘n volledige eis voor te berei sodat jy die verlies and vergoeding kan ontvang wat jou wetlik toekom. Die prokureur sal:

 • bepaal of jy ‘n geldige eis het om in te dien;
 • jou ondersteun deur al die stappe van die ingewikkelde proses;
 • die nodige ingligting van die SAPD die hospitaal verkry;
 • sorg dat die nodige mediese verslae bekom word; en
 • namens jou met die POF onderhandel – ook indien die saak in die hof besleg moet word.

Is jy bekommerd oor die regskoste? Daar is ‘n oplossing! Prokureurs werk op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie!

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.

Was jy of iemand wat jy ken betrokke in ‘n padongeluk? Wil jy om verlies van vergoeding eis van die Padongelukkefonds (POF)? APRAV kan goeie advies gee.

Ons benodig net die volgende inligting:

 1. Jou volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. ‘n Kort beskrywing van beserings opgedoen

APRAV beveel aan dat jy gebruik maak van die dienste van ‘n ervare prokureur.

‘n Prokureur sal jou help om ‘n volledige eis voor te berei sodat jy die verlies and vergoeding kan ontvang wat jou wetlik toekom. Die prokureur sal:

 • bepaal of jy ‘n geldige eis het om in te dien;
 • jou ondersteun deur al die stappe van die ingewikkelde proses;
 • die nodige ingligting van die SAPD die hospitaal verkry;
 • sorg dat die nodige mediese verslae bekom word; en
 • namens jou met die POF onderhandel – ook indien die saak in die hof besleg moet word.

Is jy bekommerd oor die regskoste? Daar is ‘n oplossing! Prokureurs werk op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie!

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.