Ngifuna ukwazi okwengeziwe nge-RAF namalungelo ami angokomthetho ngemva kwengozi yemoto

Siyini Isikhwama Sokunxeshezelwa Ngengozi (RAF)?

Yisikhwama sesinxephezelo sikahulumeni esithola imali emphakathini wase-SA ngemali edonswa kuphethiloli. Injongo ye-RAF Act ukunikeza ikhava enkulu kakhulu izisulu zokulimala ne/noma imindeni yabo uma beshonile. I-RAF inikeza umshwalense kumshayeli onganaki futhi iqinisekise ukuthi isisulu esilimele noma umndeni wesisulu esishonile akudingeki ukhokhise umshayeli onganaki futhi akatholi sinxephezelo.

Ubani ongafaka isicelo?

 • Umuntu olimele (kwaphandle kwalapho umuntu kunguye ogxekwa ngokuphelele 100% ngengozi).
 • Ongaphansi kwalowo oshonile (ngaphandle kwalapho lowo oshonile kunguye ogxekwa ngokuphelele 100% ngengozi).
 • Isihlobo esiseduze kakhulu salowo oshonile ngezindleko zomngcwabo.
 • Umzali noma umbheki osemthethweni wengane encane.
 • Usinga-mzali lapho lowo oshonile ebenakekelwa nguye ngezindleko zemithi.
 • Lowo obhalwe emafeni ezinto ezinkulu zikamufi.

Yini engacelwa?

 • Isibhedlela esedlule nesikhathi esizayo nezindleko zokwelapha.
 • Ukulahlekelwa imali kwesikhathi esedlule nesizayo.
 • Ukulahlekelwa okwedlule nesikhathi esizayo kokusekelwa kwabangaphansi kwesisulu esishonile.
 • Izinhlungu ezivamile, ukuhlupheka nokulahlekelwa yilungu lomzimba. Kusukela ngo-2008, kuye kwakhokhelwa ukulimela okukhulu.
 • Izindleko zomngcwabo.

Ngifuna ukuqhubeka nokufaka isicelo. Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.