Ubani u-APRAV futhi singakusiza kanjani?

U-APRAV Yinhlangano Yokuvikela Izisulu Zezingozi Zomgwaqo futhi ayenzi nzuzo futhi iyinhlangano yamalungelo abantu. Injongo yethu ukuvikela amalungelo abantu baseNingizimu Afrika abaye bathinteka engozini yemoto.

U-APRAV akangeni endabeni yezicelo ne-RAF. Siyaqiniseka ukuthi:

 • Izisulu zengozi yomgwaqo ziqonde amalungelo azo angokomthetho.
 • Izisulu zengozi yomgwaqo zithola ukusekelwa ezikudingayo ukuze ziqedele ukufaka isicelo ku-RAF.
 • U-RAF uyazigcwalisa izimfuneko zakhe ezingokomthetho ku-RAF Act, okuhambisana no-RAF ukuze yenze kusheshe futhi ukunxeshezelwa kwabafake isicelo kwenzeke phakathi nezinsuku ezingu-120.
 • Ukuthi bonke abathintekayo bayahambisana nomthetho wokuziphatha nokuqeqeshwa okufanele lapho besebenzelana nezisulu zengozi.
 • Uhulumeni uyawahlonipha amalungelo Omthetho-sisekelo kuzo zonke izisulu zengozi yomgwaqo, ukuqinisekisa I ‘Ubuqotho Bomzimba’ futhi yenze ‘Isimo Sokuphila [sokushayela] esiphephile’.

U-Aprav uxoxisana nezinhlaka ezilandelayo:

 • Izisulu zengozi yomgwaqo nemindeni yabo
 • Abakhokhi bentela/umphakathi usuwonke
 • Isikhwama Sesinxephezelo Sezingozi emgwaqeni (RAF)
 • Isigungu sabathintekayo
 • Ezinye izinhlangano ezinesithakazelo oluwukuthi izinhlangano zamalungelo abantu
 • Umthetho nezinye izinhlaka ezihlukahlunene (abameli, izingqapheli zezokwelapha, izazi zezimali, abaphathi, njll.)
 • Uhulumeni waseNingizimu Afrika, izinhlangano zepolitiki nezigungu ezihlangene
 • Abezindaba

Ungasithinta kanje:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.

Vakashela iwebsaythi yethu: www.aprav.co.za

futhi

Usilandele ku-Facebook: https://web.facebook.com/aprav.live/