Ufake isicelo kummeli kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele!

Abameli baqeqeshelwe ukuzibophezela:

 • Bakumelele ngazo zonke izindlela
 • Bakumele ngesibindi esicelweni sakho se-RAF
 • Baphenye konke futhi bakulungiselele ukufaka isicela ku-RAF
 • Bayazikhandla ukuze bakwenze kwenzeke ukuze bakufakele isicela esisemthweni

Lapho ummeli ehluleka ukwenza lokhu, ungenza lokhu:

 • Bika lokhu kwabasemagunyeni ukuze baphenye futhi, uma kudingeka bajezise lowo mmeli futhi/noma
 • Thatha izinyathelo ezingokomthetho ukuze ubuyiselwe noma yikuphi okukulahlekele ngenxa yommeli. Abameli banomshwalense wamacala.

Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.