Ufake isicelo ngokuqondile ku-RAF, kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele!

U-RAF ukhangisa ukuthi isisulu sengozi yemoto kumele sifake isicelo ngokuqondile kubo – ngaphandle kosizo lommeli. Bathembisa ukuthi lena yindlela elula nesheshayo nezokongela ofaka isicelo imali, kodwa ngokudabukisayo lokhu akwenzeki.

Amaqiniso awukuthi izindimbane zezinxephezelo zishiywe zinganakiwe futhi aphelelwa yisikhathi. Futhi abaningi abafake izicelo abakakhokhelwa yonke imali yabo ebafanele ngokomthetho (kukhokhwe encane noma akunakwanga). U-APRAV uthola izingcingo eziningi maviki onke lapho abafake izicelo benganakwanga ngokukungafanele, bencishiselwe noma bemane nje bezitshwa.

Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Kungani u-APRAV etusa ukuba usebenzise izinhlelo zabameli abanokuhlangenwe nakho?

Ummeli uzokusiza ulungiselele kahle ukunxeshezelwa, ukuze uthole imali okudinga oyithole ngokomthetho! Bazo:

 • Bazobona ukuthi kumele ufake izicelo noma cha
 • Bazokuqondisa phakathi nequbo enzima.
 • Bathole imininingwane ye-SAPS bese behlela yonke imibiko yezokwelapha edingekayo.
 • Bakukhulumele ne-RAF (baye ngisho nasenkantolo).

Ingabe ukhathazeke ngezindleko ezingokomthetho? Sikhona isisombululo! Abameli basebenza ngaphansi kokuthi ‘uma singaphumeleli, awukhokhi lutho’. Ayikho edingeka kuqala!

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.