Wat doen APRAV en hoe kan APRAV my help?

APRAV is ‘n humanitêre organisasie wat nie ‘n winsoogmerk het nie. APRAV streef daarna om die regte van almal in Suid Afrika, wat negatief geraak word deur padongelukke, te beskerm.

APRAV is nie betrokke by die hantering van eise teen die Padongelukkefonds (POF) nie, maar fokus op die volgende:

 • Verseker dat padongeluk slagoffers hulle regte volgens die wet verstaan
 • Verseker dat padongeluk slagoffers die ondersteuning kry wat hulle toekom wanneer hulle ‘n eis teen die POF indien.
 • Monitor dat die POF die wette reg uitvoer. Die ‘RAF Act’ skryf voor dat die POF sinvolle en regverdige vergoeding aan eisers moet aanbied binne ‘n tydperk van 120 dae.
 • Monitor om seker te maak dat alle betrokke partye voldoen aan die etiese en professionele gedragskodes wanneer hulle kontak het met padongeluk slagoffers.
 • Hou die Regering verantwoordelik om die Konsitusionele regte van alle padongeluk slagoffers te verseker deur ‘bodily integrity’ in ‘n ‘safe living (driving)’ omgewing.

Aprav reik uit na alle partye wat belang het by die regte van slagoffers van padongelukke:

 • Slagoffers van padongelukke
 • Belastingbetalers
 • Die algemene publiek
 • Die Padongelukkefonds (POF)
 • Relevante professionele assosiasies
 • Ander organisasies wat belangstelling toon, bv. menseregte organisasies
 • Regsmediese professies (prokureurs, mediese kenners, aktuarisse, administrateurs, ens.)
 • Die Suid Afrikaanse Regering, politieke partye en geassosieerde liggame
 • Die media

 

APRAV kan raad gee. Indien jy ondersteuning benodig, stuur vir ons die volgende inligting:

 1. Volle name en van
 2. Identiteitsnommer
 3. Selfoonnommer
 4. Datum van ongeluk
 5. Kort beskrywing van beserings opgedoen

Is jy bekommerd oor die onkoste van regsfooie? Daar is ‘n oplossing! Die saak kan hanteer word op ‘n basis van ‘geen sukses, geen fooi’. Geen deposito word benodig nie.

APRAV sal seker maak dat jy die ondersteuning kry wat jy benodig. Jy kan ons op die volgende maniere kontak:

 • Stuur ‘n ‘call me back’ na 063 393 3719

of

 • Stuur ‘n WhatsApp boodskap na 063 393 3719

of

Een van ons spanlede sal jou binne ‘n paar dae kontak.